skyline

Tanulmány

Vásárlóerö/Trendscouts


VÁSÁRLÓERÖ
Mindkét régióban egyre több községet találni, ahol már nincsen helyben bolt. Ebben a munkacsomagban megvizsgálásra kerül    a regionális vásárlóerö-áramlás az egész régióra kivetítve, továbbá a kisstruktúrájú kereskedelmi vállalkozásoknak  célzott intézkedések kerülnek kidolgozásra.
A célok között szerepel a kisregionális struktúra megtartása éppúgy, mint a megerösítése a kiskereskedelmi vállakozásoknak.
Emellett startégiák kell, hogy kidolgozásra kerüljenek, hogy  a vidék elmaradottságát megállíthassuk és a régiókat újra vonzóvá tegyük. 
A tanulmány eredményeire építve egy intézkedési katalógus kerül kidolgozásra a vidéki kisstruktúrájú kereskedelmi vállalkozások  megszilárdítása érdekében.

Vásárlőerő tanulmány – Magyarország és Burgenland-Ausztria részletes összehasonlítása
A felmérések eredményeiből, csakúgy, mint az ország-jelentésből és a tartományi jelentésből egy részletes vizsgálat született, amely a magyar eredményeket, jellemzőket és fejlődési súlypontokat hangsúlyozza.
A jelentés kulcsfontosságú mutatókat és minőségi információkat tartalmaz főként Burgenlanddal és Ausztriával összehasonlításban.


TRENDSCOUTS
Ez a vizsgálat a jövö kínálta esélyeket és trendeket kell, hogy megmutassa. Sok vállalkozás, speciálisan a kis- és közepes vállalkozások nem rendelkeznek a szükséges forrásokkal, hogy magukat stratégiailag a piacon pozícionálják. Továbbá a jövöbeni változások, fejlödések sok ágazatban a források hiányában az egyes vállakozásoknak nehezen követhetöek.
A Gazdasági Kamara, mint trendmegfigyelö lép fel, hogy felvázolja a jövöbeni piacokat és lehetöségeket.
A tanulmány  eredményei az érintett ágazat vállalkozásai elött kerülnek majd prezentálásra és elérhetövé lesznek téve  a vállalkozók részére.  Ezáltal minden vállalkozás esélyt kap, hogy elgondolkozzon a saját ágazatában végbemenö folyamatokról a  a saját termékeire összpontosítva.